Написать эссе по английскому на тему, семейное развлечение* 70-80слов

Ответ

Every family has problems because there are no ideal relationships. Conflicts usually appear between parents and their teenage offsprings. Wise parents try to decide such problems without insulting or pressurizing children. Teenagers are rather sensitive. They are going through a difficult period, when they have to choose future occupation, friends, interests. It’s also the time of first love and tears. So, parents should understand this and try to help them instead of useless moralizing. One of the most difficult problems among adults and youngsters is the struggle for independence. At some point children realize that they want to be independent, they don’t need help or advice from parents. They want to be left alone and to decide for themselves. That’s when family conflicts start. The only solution is to hear each other and to talk about it. Unfortunately, teens don’t understand that some things or situations can be dangerous and can have unwanted effects. This is the time when many youngsters try alcohol, cigarettes or drugs, not knowing that this one try can ruin all their life. They don’t understand that parents have gone through this and know how behave in certain situation. Meanwhile, adults should understand that their children are no longer kindergarten kids. They have grown and they need special attention. Family conflict is not a disaster. It can be solved if treated sensibly. There are many family therapists and psychologists nowadays, who help to solve such problems. The main condition is not to let it become too deep. 
ПЕРЕКЛАД
У кожній родині бувають проблеми, тому що ідеальних відносин немає. Конфлікти зазвичай виникають між батьками та їхніми дітьми-підлітками. Мудрі батьки намагаються вирішити подібні проблеми, не ображаючи і не чинячи тиску на дітей. Підлітки дуже чутливі. Вони переживають важкий період, коли їм доводиться вибирати майбутню професію, друзів, інтереси. Це також час першої любові і сліз. Тому батьки повинні розуміти це і намагатися допомогти їм замість марних моралей. Одна з найскладніших проблем серед дорослих і молоді - це боротьба за незалежність. У якийсь момент діти розуміють, що вони хочуть бути незалежними, вони не потребують допомоги або радах від батьків. Вони хочуть, щоб їх залишили в спокої і щоб вони самі все вирішували. Ось тоді починаються сімейні конфлікти. Єдиним рішенням є можливість почути один одного і поговорити про це. На жаль, підлітки не розуміють, що деякі речі або ситуації можуть бути небезпечними і можуть призводити до небажаних наслідків. Це період, коли багато молодих людей пробують алкоголь, сигарети або наркотики, не знаючи, що тільки одна спроба може зруйнувати їм все життя. Вони не розуміють, що батьки пройшли через це і знають, як вести себе в певних ситуаціях. Тим часом, дорослі повинні розуміти, що їхні діти вже не в дитсадку. Вони виросли і потребують особливої ​​уваги. Сімейний конфлікт - це не катастрофа. Він може бути вирішене, якщо до цього підходити розумно. У наші дні є безліч сімейних терапевтів і психологів, які допоможуть вирішити таку проблему. Головне, не допустити, щоб вона погіршилася.


ПОХОЖИЕ ЗАДАНИЯ: